Vztahuje se na vás náhradní plnění? Pak se obraťte na Svaz zaměstnavatelů zdravotně postižených

Jste zaměstnavatel a zaměstnáváte více, než 25 zaměstnanců? Pak se na vás vztahuje povinnost náhradního plnění, kterou upravuje § 81 zákona o zaměstnanosti. Ten stanovuje, že z celkového počtu zaměstnanců vyššího, než 25 je povinnost zaměstnat 4 % osob se zdravotním postižením.

Různé možnosti realizace náhradního plnění

Náhradní plnění stanovené zákonem můžete plnit různými způsoby. Jednou z možností je zaměstnání osob se zdravotním postižením, další je zadání zakázek. Také můžete odebírat výrobky či služby. Tato varianta bývá velmi častá.

SZZP jako pomocník

SZZP – Svaz zaměstnavatelů zdravotně postižených je organizace, která sdružuje fyzické i právnické osoby a společně pomáhají tvořit chráněná pracovní místa pro osoby se zdravotním znevýhodněním. Díky tomu mohou být tyto osoby integrované do společnosti. SZZP však sdružuje i další společnosti nebo firmy, které mají zájem pomáhat nebo se angažovat v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním. Díky tomuto faktu může svaz nabídnout odběr výrobků nebo služeb v režimu náhradního plnění. Díky tomu můžete splnit podmínky stanovené státem.

Kromě výše jmenovaných aktivit zajišťuje SZZP také poradenské služby týkající se nové legislativy v oblasti zaměstnávání OZP a její aplikaci do praxe. SZZP nabízí semináře pro všechny své členy a to po předchozí domluvě.

V jakých oblastech můžete čerpat náhradní plnění?

Vzhledem k tomu, že SZZP spolupracuje s celou řadou společností a firem, může nabídnout náhradní plnění v různých oborech a oblastech – ochranné a pracovní pomůcky, kancelářské potřeby, text, reklama a grafika, IT služby, webdesign a administrátorské práce, textil a oděvy, dárkové předměty, různé druhy oprav a montáží, půjčovny vozidel, přeprava zboží nebo ostraha. Nabídka je opravdu široká a každý zaměstnavatel si vybere oblasti, které pro něj budou přínosem.