Certifikovaný kurz koučování

V čem vám koučování může pomoci?

Koučování je způsob, jakým můžete pomáhat druhým ke šťastnějšímu, naplněnějšímu a smysluplnějšímu životu. Pomáhá všem, kteří se zajímají o osobnostní rozvoj nebo psychologii a hledají cesty, kterými se dají tyto znalosti dále posouvat a prohlubovat. Je ideální volbou pro celou řadu profesí a povolání. Hodí se poradcům, personalistům, lídrům, učitelům, terapeutům nebo psychologům. Kurz, který bude prospěšný pro budoucí, ale i současné kouče, si můžete objednat na webu coachinguniversity.cz.

Benefity koučování

Koučink přináší každému celou řadu beneftů:

  • Podporuje zlepšení komunikace pro všechny, které baví.
  • Usnadňuje lepší “čtení” druhých lidí.
  • Učí vést ostatní.
  • Podporuje život podle sebe.
  • Usnadňuje pomoc druhým lidem tak, aby byla efektivní a smysluplná.
  • Nabízí kvalitní výcvik pro všechny, kteří pracují s lidmi.

certifikovaný kurz koučování

Aby byl kouč úspěšný, měl by absolvovat certifikovaný kurz koučování. Takový nabízí COACHING UNIVERSITY. Jedná se o intenzivní 4 měsíční výcvik, který je akreditován MŠMT. Kurz vedou zkušení a kvalifikovaní trenéři, kteří mají dlouholeté zkušenosti.

certifikovaný kurz koučování

Certifikovaný kurz NLP

Tento kurz je vhodný pro všechny, kdo jakýmkoli způsobem pracují s lidmi. Pro ty, kdo hledá cestu k tomu, aby zdokonalil své dovednosti a zvýšil si kvalifikaci i prestiž. Pro všechny, které zajímá psychologie a lidské myšlení. Pro všechny, kteří touží spatřit hmatatelné a rychlé změny na vlastní oči. Kurz osvětlí přemýšlení, analyzování a rozhodování úspěšných lidí. Ukáže vám, jak využívat nejnovější vědecké poznatky z oblasti psychologie a neurověd ve vašem oboru. To vše dokáže certifikovaný kurz NLP. Pomůže vám dělat zázraky v lidské mysli. Naučí vás tahat za takové nitky, které vyvolají žádoucí změny na úrovni vědomé i nevědomé. V potřebném okamžiku dokážete probudit své zdroje síly.