Jak postupovat při změně jména

Naprosto běžná je změna příjmení, což se děje zejména v případě sňatků. Většinou si žena změní své rodné příjmení podle manžela, ale může to být i naopak. Pokud jde o změnu křestního jména, je to také možné, ačkoliv o tom řada lidí ani neví. V obou případech by k tomu ale měl být nějaký důvod, na kterém však příliš nezáleží.

Postup podle zákona

Změnu jména a příjmení upravuje zákon č. 300/200 Sb. o matrikách, jménu a příjmení. Křestní jméno i příjmení člověku zvolí rodiče. Důvodem ke změně mohou být nedobré vztahy s rodinou, příjmení může někomu připadat hanlivé, nebo se prostě jedno či druhé jeho nositeli nelíbí. Žádost o změnu se nevyřizuje na počkání, ani to není zadarmo. Žadatele pak čeká ještě změna jména či příjmení ve všech dokladech a běhání po úřadech. Písemná žádost o změnu se podává na matričním úřadu podle místa trvalého bydliště.

Kolik změna stojí?

Žádat lze o změnu jména nebo příjmení, ale také o změnu obojího najednou. Žádost musí obsahovat veškeré identifikační údaje o žadateli a musí k ní být připojeny také příslušné dokumenty, jako je kopie rodného listu, občanského průkazu, oddacího listu apd. Pokud jde o změnu příjmení kvůli hanlivosti či výstřednosti, platí se 100 Kč. Není-li důvod závažný, může být výše poplatku až 1000 Kč a při změně jména i příjmení najednou se platí 2000 Kč.

Práce v zahraničí

Důvodem ke změně jména může pro někoho být také práce v zahraničí. Pracovat třeba v Německu je příležitostí k zajímavému výdělku a také ke zdokonalení znalosti němčiny. Nejzajímavější je možnost práce v Německu zejména pro lidi žijící poblíž hranic. Mohou žít doma a do práce dojíždět. Největší poptávka po pracovnících je ve zdravotnictví, gastronomii, řemeslnictví, průmyslu a dopravě.

Uplatnit se lze i bez znalosti němčiny

Znalost cizího jazyka je v dnešní době nutností a také možností, jak získat lepší práci. Ovšem často je nabízena i práce v zahraničí bez znalosti jazyka. Jedná se většinou o pomocné práce, u kterých je požadována velmi malá nebo téměř žádná znalost němčiny. Alespoň minimální znalost německého jazyka je požadována například u prázdninových brigád.