ECOSERVIS – odborníci na roční hlášení i likvidaci odpadů

Každá společnost má povinnost evidovat odpady a v případě státem stanového množství zpracovávat i roční hlášení o produkci odpadů. Pokud zákony a formuláře nepatří mezi vaše stinné stránky, zadejte vše odborníkům. Mezi takové patří společnost ECOSERVIS.

Co nabízí společnost ECOSERVIS?

Společnost ECOSERVIS nabízí komplexní služby, co se odpadů týká a to jak jejich výkup, tak i likvidaci a dokonce i recyklaci. Vzhledem k tomu, že působí na trhu již velmi dlouhou dobu, získala řadu cenných zkušeností, které nyní promítá do své nabídky. Kromě likvidace nabízí také komunikaci s příslušnými orgány státní správy. Jedná se o roční hlášení za odpady, které musejí firmy a společnosti každoročně vypracovávat. Podrobnější informace k nabídce veškerých služeb naleznete na stránkách ecoservis.eu.

Využít můžete například:

 • výkup odpadů (i nebezpečných) i s ekologickou likvidací
 • recyklaci odpadů
 • zpracování papírové agendy
 • zajištění komunikace s úřady
 • průběžnou evidenci odpadů
 • roční hlášení za odpady
 • elektronické hlášení přepravy odpadu nebezpečného charakteru
 • tvorbu statistických výkazů produkce odpadu
 • možnost zabezpečení skladu nebo shromaždiště odpadů – vybavení, označení
 • označení sběrných nádob
 • přípravy provozních řádů

Roční hlášení odpadů a jeho změny

Jedná se o zákonem stanovenou povinnost. Roční hlášení za odpady 2021 však přináší několik změn. Zpracovat a ohlásit jej můžete do 28. února 2022. V minulosti to vždy bylo nejpozději do 15. února. Změnu přináší i roční limit, ke kterému nastává povinnost ročního hlášení. Jedná se o množství nebezpečného odpadu, který společnost produkuje za rok. V minulosti se jednalo o 100 kg za všechny provozovny pod jedním IČ. V současné době je to 600 kg nebezpečného odpadu nebo 100 tun odpadu za všechny sdružené provozovny. Nechcete-li se zabývat administrativou nebo hlídat limity, oslovte ECOSERVIS.