Jak postupovat při změně jména

Naprosto běžná je změna příjmení, což se děje zejména v případě sňatků. Většinou si žena změní své rodné příjmení podle manžela, ale může to být i naopak. Pokud jde o změnu křestního jména, je to také možné, ačkoliv o tom…